Cookies och integritet

Cookie- och integritetspolicy hos Svensk Förbipumpning AB

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande. på liknande sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies genom att klicka på knappen "cookies" i nedre högra hörnet av webbplatsen.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kommer åt.

Personuppgifter

I allmänhet
Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Det händer t.ex. av alm. tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder Tjänsterna eller gör köp via Webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller köper.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Vilka tredje parter som är inblandade kan du se i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta annonsering. Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. kommer bara att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@danskoverpumpning.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.


Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:
Svensk Förbipumpning AB
Box 15041
S-200 31 Malmö, Sverige

Tel: (+46) 040-430777
E-post: info@svenskforbipumpning.se

Projekt

 • Vatten pumpas 1,5 km genom 300 mm. rör av svensk forbipumpning

  Vatten pumpas 1,5 km genom 300 mm. rör
  Här utförs en förbipumpning med en maximal flödeshastighet på över 1000 m3/h på nästan 6 bar för att avlägsna 75000 m3 vatten från en råoljetank. Vi använde 65 kW 200 mm pumpar.

  Pumptjänster

 • Överpumpning för Fredericia Forsyning av dansk overpumpning

  Överpumpning för Fredericia Forsyning
  Här genomförs en överpumpning för Fredericia Forsyning med en total rördragning på 712 meter i DN500-rör och en pumpkapacitet på 8600 m3/h.

 • Svensk Förbipumpning

  Din pumpspecialist i Skandinavien

  Våra stora fokusområden är att flytta vattenmängder under jord, upp från huvud- och sidokloakledningar och igenom externa rörsystem för att ge tillgång för personal och arbetsutrustning och göra det möjligt att utföra nödvändiga rör- och ledningsarbeten.

  Svensk Förbipumpning vi flyttaer vattenmängder upp och veg

Nyhetsbrev

Vi arbetar ständigt med att ge våra kunder bästa möjliga erbjudanden och största kunskap

Om du vill vara en av de första som får vårt pumperbjudande eller inspiration och case, anmäl dig här. Vi ser fram emot att skicka relevant material till dig.


Svensk
Förbipumpning

Box 15041
S-200 31 Malmö, Sverige

Telefon +46040430777
info@svenskforbipumpning.se