Persondatapolicy

Personuppgiftspolicy hos Svensk Förbipumpning AB

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall detta skulle vara relevant för oss och vi kommer endast att samla in personuppgifter om det är relevant för din verksamhet hos Svensk Förbipumpning AB. När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser. Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen är föremål för en rättslig skyldighet att göra det, eller så länge som det är relevant för ändamålet för vilket de samlades in.

Information vi samlar in
Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan få information som t.ex namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om det skiljer sig från postadress), telefonnummer och betalningsinformation. Dansk Overpumpning A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Den personuppgiftsansvarige
De dataansvariga för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter på www.danskoverpumpning.dker Dansk Overpumpning A/S, Kongstedvej 6-10, 4200 Slagelse.

Grund för behandling och syfte
Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter såsom namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi kommer att samla in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse till dig. Din information (förutom din e-postadress om du har gett samtycke till att de behandlas i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 2 år efter att du mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personlig information
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder. Vi har vår hemsida på Dandomain, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i Dandomains datacenter. Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare. Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi hela tiden måste se till att uppfylla. Du har rätt att begära följande till oss:

 • För att komma åt och korrigera/ändra dina personuppgifter
 • Att få personuppgifter raderade

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till vår e-postadress info@svenskforbipumpning.se

Kontakta oss om du har några andra frågor.

Projekt

 • Vatten pumpas 1,5 km genom 300 mm. rör av svensk forbipumpning

  Vatten pumpas 1,5 km genom 300 mm. rör
  Här utförs en förbipumpning med en maximal flödeshastighet på över 1000 m3/h på nästan 6 bar för att avlägsna 75000 m3 vatten från en råoljetank. Vi använde 65 kW 200 mm pumpar.

  Pumptjänster

 • Överpumpning för Fredericia Forsyning av dansk overpumpning

  Överpumpning för Fredericia Forsyning
  Här genomförs en överpumpning för Fredericia Forsyning med en total rördragning på 712 meter i DN500-rör och en pumpkapacitet på 8600 m3/h.

 • Svensk Förbipumpning

  Din pumpspecialist i Skandinavien

  Våra stora fokusområden är att flytta vattenmängder under jord, upp från huvud- och sidokloakledningar och igenom externa rörsystem för att ge tillgång för personal och arbetsutrustning och göra det möjligt att utföra nödvändiga rör- och ledningsarbeten.

  Svensk Förbipumpning vi flyttaer vattenmängder upp och veg

Nyhetsbrev

Vi arbetar ständigt med att ge våra kunder bästa möjliga erbjudanden och största kunskap

Om du vill vara en av de första som får vårt pumperbjudande eller inspiration och case, anmäl dig här. Vi ser fram emot att skicka relevant material till dig.


Svensk
Förbipumpning

Box 15041
S-200 31 Malmö, Sverige

Telefon +46040430777
info@svenskforbipumpning.se